CHANGE LANGUAGE:PL ENG
Firma Madkom realizuje projekty współfinansowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Spółka jest beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych.